Merow (student Dance Producer) staat op de opens dag achter de booth.

Algemene Voorwaarden HBA Future

1. Algemeen  
 
1.1 Deze algemene bepalingen zijn geldig vanaf de inschrijving via de website of email voor een lesprogramma. De cursist stemt door zich in te schrijven in met betaling van de facturen voor de gevolgde cursus bij HBA Future.  
1.2 Wanneer er met de cursus is begonnen zal deze vanzelf doorlopen tot de laatste lesdag.  
1.3 De cursus zal plaats vinden op de Herman Brood Academie. Australiëlaan 23 te Utrecht.  
 
2. Lesdagen en -tijden Als deelnemer van de cursus krijg je 3 perioden lang les (27 weken). De weken volgen het HBA- jaarrooster. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Cursusdagen zijn altijd op zaterdag van 10:00 tot 13:00.  
 
3. Benodigdheden  
3.1 De cursist neemt zelf een laptop met DAW en plug-ins mee en is zelf verantwoordelijk voor aanschaf of onderhoud voor zijn/haar computer.  
3.2 Cursisten dienen zelf, indien nodig, voor gehoorbescherming te zorgen. HBA is niet verantwoordelijk voor gehoorbeschadiging.  
3.3 Er wordt voor koffie, thee en water gezorgd. Lunch en andere zaken dient de cursist zelf mee te nemen.  
 
4 Inhoud Een cursusdag bestaat uit 1 uur inspiratie/theorie groepsgewijs gevolgd door 2 uur lang begeleid werken in een booth. In de booth zijn luidsprekers beschikbaar. Geluidskaart, microfoon en eventuele andere benodigdheden zijn beschikbaar op de Herman Brood Academie en mag de cursist gebruiken. Tijdens de praktijkuren wordt er actief gecoacht door HBA docenten, alumni en studenten.  
 
5 Kosten en Betaling  
5.1 De gehele cursus kost € 1450,-. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder zal 21% btw boven op het lestarief in rekening worden gebracht.  
5.2 De cursus wordt per periode (9 lesweken) betaald. Hiervoor ontvang je na aanvang van de lessen via e-mail een factuur die binnen 30 dagen betaalt dient te worden.  
5.3 Bij eenmalig te laat betalen wordt er contact met je opgenomen. Meermaals te laat betalen kan resulteren in het beëindigen van de cursus en/of het in rekening brengen van administratiekosten.  
5.4 Gevolgde lessen kunnen niet teruggevorderd worden. Betaalde lessen kunnen enkel teruggevorderd worden bij opzegging (zie Opzeggen), langdurige ziekte of andere aantoonbare overmacht.  
 
6. Afwezigheid  
6.1 Bij afwezigheid van de reguliere docent zal er een vervangende docent, met vergelijkbare vaardigheid en kennis ingezet worden.  
6.2 Bij afwezigheid van de cursist is het niet mogelijk een les in te halen en kan geen terugvordering van lesgeld worden gedaan. Hierbij sluiten wij ons aan bij groepslessen zoals bij voetbalclubs of scouting. Enkel bij aantoonbare overmacht kan in overleg met HBA Future tot een terugvordering worden besloten.  
6.3 In het geval van een overmacht situatie zoals een pandemie zal de cursus online voortgezet worden. Er is dan geen restitutie mogelijk.  
 
7. Opzeggen  
7.1 Er geldt een opzegtermijn van een periode (9 weken) voor de cursus. Na aanvang van een periode (9 weken) is tussentijds opzeggen niet mogelijk.  
7.2 Opzegging dient via email te worden gedaan bij future@hermanbroodacademie.nl.